Eefje van Boxtel

Eefje Zorgt

Voor een brede doelgroep met een uiteenlopende hulpvraag!

Na een aantal jaren ervaring te hebben opgedaan in zorg en welzijn heb ik ervoor gekozen om als ZZPer te gaan werken. Dit geeft mij de gelegenheid met meer persoonlijke aandacht en korte lijnen een luisterend oor zorg te bieden, hierbij spreekt het mij ook aan dat ik voor een bredere doelgroep met een uiteenlopende hulpvraag zorg kan bieden. Ik heb ervaring met mensen van verschillende leeftijden met verstandelijk, lichamelijk en meervoudige handicaps alsook psychische, psychiatrische en verslavingsproblematiek.

Indien u zorg, ondersteuning of begeleiding nodig heeft, neemt u dan gerust contact met mij op. We bespreken samen de hulpvraag en mogelijkheden. Ik ben een gediplomeerd sociaal pedagogisch werker met empathie, loyalitieit en toewijding.

Lees meer

Wie is Eefje?

Over mij.

Mijn naam is Eefje van Boxtel. Na het voortgezet onderwijs heb ik de sociaal pedagogische opleiding niveau 4 afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik stages gelopen in een verzorgingsinstelling en verschillende vormen van speciaal onderwijs. Terwijl ik na de opleiding op verschillende werkgebieden veel ervaring opdeed, ben ik daarnaast actief gebleven in de dagbesteding voor kinderen met een psychiatrische achtergrond en/of gedragsproblematiek, meervoudig gehandicapten en begeleiding en ondersteuning bieden aan volwassenen met een bipolaire stoornis.

Tevens volgde ik vanuit mijn brede interesse de cursus‘massage’ (met oa de lessen anatomie, reflexzones, ziektes, hersenactiviteit), ‘juridische secretaresse’ en ‘psychologie’.

De combinatie van scholing en ervaring hebben voor mij bijgedragen om met oog en oor betrokken te zijn voor de beleving en zienswijze van de mens achter de client. Hierdoor kan ik hulp en begeleiding bieden bij uiteenlopende hulpvragen.

Eefje van Boxtel
Voor iedereen

Zorg voor wie.

Uiteenlopende zorg en begeleiding afgestemd op uw wensen en behoeften voor kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen, regio Zuid-Limburg.

Hierbij kunt u denken aan persoonlijke en lichamelijke verzorging, eten/koken/boodschappen, begeleiding bij bezoek en activiteit buitenshuis, hulp bij administratie, gezinsondersteuning, draagvlak voor stabiliteit en zelfstandigheid vergroten.

Passend in uw budget

Kosten.

Indien gewenst kan ik u begeleiden bij uw budget, dit kan zijn middels WMO, WLZ of via PGB.

Mijn tarief is in overleg met u en afhankelijk van de door u benodigde zorg.

Stel gerust je vragen!

Neem contact op

Op dit formulier is ons privacybeleid van toepassing.